Loading Content...

Coaching vanuit positief psychologisch perspectief

BREAKING NEWS: DEZE MODULE WORDT NIET MEER VERZORGD DOOR DE OPEN UNIVERSITEIT. WE ZIJN SAMEN MET DE OPEN UNIVERSITEIT EEN ALTERNATIEF AAN HET ONTWIKKELEN. WILT U OP DE HOOGTE GEHOUDEN WORDEN VUL DAN HET CONTACTFORMULIER IN.

Een unieke samenvoeging van academische kennis en praktijkvaardigheden toegespitst op het coachingsvak.

Certified Professional Course: Coachen vanuit positief psychologisch perspectief. Livlife Academy in samenwerking met de Open Universiteit.

Doel:

Het coachingsvak wordt benaderd vanuit het psychologische perspectief. Dit leertraject bestaat uit een theoretische module en 4 praktijkbijeenkomsten. Je hebt de wetenschappelijke benadering bestudeerd van Coaching. Daarnaast heb je kennisgemaakt met een aantal belangrijke basisvaardigheden in coaching en kunt deze direct toepassen. Het theoretische deel van de opleiding kan worden afgesloten met een tentamen en maakt deel uit van de universitaire opleiding Psychologie van de Open Universiteit.

 

Doelgroep:

Professionals die in hun werk veel en vooral te maken hebben met het begeleiden van anderen, denk aan: collega’s, werkzoekenden, medewerkers, klanten, clienten etc.

 

Duur:

Het leertraject bestaat uit een theoretisch studiepakket van de Open Universiteit. Verder bestaat het uit 4 praktijk bijeenkomsten van een hele dag, waarin de theorie wordt doorgenomen. En we gaan aan de slag met de praktijk van het coachen. Maximaal 16 deelnemers obv 2 docenten en 2 trainers/coaches met veel persoonlijke aandacht.

 

Kosten

€ 1.795,= excl. 21% btw, inclusief, koffie, thee en lunch, inclusief studiemateriaal en inschrijving bij de Open Universiteit.
Utrecht en Rotterdam

Inhoud

‘Coaching: vanuit een positief psychologisch perspectief’ biedt een compact en up-to-date overzicht van de noodzakelijke en voorwaardelijke kennis èn vaardigheden voor iedereen die coachend aan de slag wil.

Deze Certified Profesional Course bestaat uit de theoretische module ‘Coaching: een psychologisch perspectief’, ontwikkeld door de Open Universiteit. Daarnaast zijn er vier bijeenkomsten met zowel een theorie- als een praktijkdeel die door de Open-Universiteit en Livlife Academy verzorgd worden. Deze bijeenkomsten, de huiswerkopdrachten en de intervisiebijeenkomsten stellen je in staat om kennis direct toe te passen.

 

Je leert en ervaart

• hoe groot de invloed van coachen is
• voor wie coaching een geschikte manier is om in beweging te komen
• de theorie praktisch toe te passen in je dagelijkse praktijk
• hoe belangrijk het is om vanuit jouw persoonlijke authentieke kracht te acteren
• een goede basis om op verantwoorde wijzen coachingsgesprekken te voeren

Na het volgen van de praktijkleergang beheers je binnen de coachingscontext de basisvaardigheden van:

 • waarnemen (luisteren, kijken, voelen)
 • actief luisteren
 • interveniëren
 • structureren
 • doelgericht coachen

 

Voor wie

Dit programma is bedoeld voor iedereen die werkzaam is of wil zijn in een begeleidende functie en op een coachende manier wil werken vanuit een positief psychologisch perspectief. De leergang vormt zodoende een goede basis voor (beginnende) coaches maar is ook interessant voor bijvoorbeeld HR managers, P&O functionarissen en in het algemeen coachend leidinggevenden.

 

Coaching: een psychologisch perspectief

Een coach werkt per definitie met mensen. Psychologische kennis is daarom onontbeerlijk in de coachingspraktijk om de cliënt op een effectieve en wetenschappelijk onderbouwde manier verder te helpen. In de theoretische module ‘Coaching: een psychologisch perspectief’ wordt coaching dan ook vanuit het perspectief van de psychologische wetenschap benaderd. De nadruk ligt op wetenschappelijke kennis uit de coachingspsychologie en theoretische concepten die aan de basis liggen van de coachingspraktijk.

 

Literatuur en mediagebruik

De theoretische module maakt gebruik van een reader en een digitale leeromgeving bestaande uit een informatiesite en een digitaal werkboek. De literatuur is bij de cursusprijs inbegrepen.

 

Praktijkvaardigheden

De training van praktijkvaardigheden neemt in deze leergang een centrale plaats in. Hoe begeleid je effectief de coachee? De praktijkleergang biedt meerdere handvatten om zelf als coach aan de slag te gaan.
Om de integratie van theorie en praktijk te optimaliseren, is het praktijkdeel telkens gekoppeld aan een lezing van docenten van de Open Universiteit. In deze lezing gaan ze dieper in op de wetenschappelijke concepten die worden behandeld in de theoretische module.

 

Bijeenkomst 1

Herken je jezelf in de volgende situaties?

 • Ik stel best goede vragen, maar toch loopt het gesprek vast.
 • Ik heb de neiging om steeds met suggesties te komen.
 • Ik heb onvoldoende beeld van hoe ik overkom als coach.

Deze dilemma’s en andere knelpunten die je tegenkomt, worden tijdens deze bijeenkomst onder de loep genomen. Daarnaast wordt jouw kennis verdiept met betrekking tot de definitie van coachingspsychologie en de eigenschappen die coaching onderscheiden van andere vormen van hulpverlening.
Coaches die expliciet gebruik willen maken van evidentie en wetenschappelijke theorie richten zich vaak tot gedragswetenschappen en specifiek tot de positieve psychologie. De uitgangspunten van deze groeiende stroming binnen de psychologische wetenschap worden toegelicht.

 

Bijeenkomst 2

Hoeveel manieren van waarnemen kent je? Er zijn er meer dan je denkt. Confronteren is vaak makkelijker gezegd dan gedaan, want wat je niet wilt is de ander kwetsen. Tijdens deze bijeenkomst leer je dat waarnemen en confronteren onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden en dat confronteren zelfs leuk kan zijn, mits op de juiste wijze.
De theorieverdieping behandelt de invloed van enkele psychotherapeutische stromingen op het coachingsvak, in het bijzonder de oplossingsgerichte therapie.

 

Bijeenkomst 3

Luisteren is een van de moeilijkste vaardigheden die er is. Dat zul je in deze bijeenkomst zelf gaan ervaren. Maar met alleen goed luisteren komt er nog geen beweging. Ook de juiste interventies op de juiste niveau’s wilt u onder de knie krijgen. Aan beide vaardigheden wordt in deze bijeenkomst aandacht besteed.
Het theorieverdiepingsgedeelte van deze bijeenkomst gaat in op de ingrediënten van succesvol coaching en specifiek op het person-centred werken.

 

Bijeenkomst 4

Tijdens deze bijeenkomst komen alle theorie en geleerde vaardigheden samen in ‘het wereldcafé’. Door discussie en uitwisseling van kennis en ervaring wordt een integrale visie op coaching gevormd. Leren door te reflecteren staat in deze laatste bijeenkomst centraal. Op die manier merk je meteen waar jouw sterke kanten als coach zitten en welke vaardigheden wellicht nog verdieping behoeven.
In het theorieonderdeel wordt ingegaan op het belang van motivatie en op het structureren van het coachingsgesprek. Stapsgewijs werken volgens een structurerend model geeft een beginnende coach een goede leidraad.

 

Ingangseisen

Er gelden geen formele ingangseisen, de praktijkleergang doet geen beroep op specifieke voorkennis. Deelnemers moeten wel rekening houden met een leergang op hbo/wo-niveau. Passieve kennis van de Engelse taal is vereist voor het begrijpen van de studieliteratuur.

 

Studiebelasting

De vier theorieverdiepings- en oefenbijeenkomsten die vereist zijn voor het behalen van een bewijs van deelname voor deze praktijkleergang nemen telkens 6 uur in beslag, en 2 uur voorbereidingstijd. Daarnaast zijn er intervisie-opdrachten en oefengesprekken die je zelf inplant met medecursisten. De oefengesprekken voer je bij voorkeur met mensen uit je eigen netwerk.

Indien je besluit om tentamen af te leggen voor de theoretische module ´Coaching: een psychologisch perspectief’, dien je rekening te houden met een bijkomende studiebelasting van 100 à 120 uur.

 

Groepsgrootte

Twaalf tot zestien personen. Indien het maximaal aantal deelnemers is bereikt, kunnen wij je registreren voor een wachtlijst of een volgende inschrijfperiode.

 

Open Universiteit en Livlife Academy

Begeleiding door de Open Universiteit:

Prof. dr. Nele Jacobs, Universitair hoofddocent levenslooppsychologie

Dr. Sanne Peeters, Universitair docent Levenslooppsychologie

Dr. Jennifer Reijnders, Universitair docent Levenslooppsychologie

Dr. Johan Lataster, Universitair docent levenslooppsychologie

Marjolein van der Maesen de Sombreff en Sander van der Sleen, senior coaches, trainers en begeleiders bij veranderprocessen.

 

Investering

Het tarief van deelname aan deze leergang bedraagt € 1.795. inclusief cursusmateriaal en lunch. Het cursusmateriaal bestaat uit: readers, digitaal werkboek, toegang tot de digitale leeromgeving en een cursusmap. Ben je reeds in het bezit van de theoretische module ‘Coaching: een psychologisch perspectief’, dan worden de reeds betaalde kosten hiervan in mindering gebracht op het totaalbedrag voor de praktijkleergang.

 

Meer informatie en inschrijven? 

Klik op hier naar de site van de Open Universiteit!

Utrecht voorjaar 2021
Bijeenkomst 1, nog niet bekend
Bijeenkomst 2, nog niet bekend
Bijeenkomst 3, nog niet bekend
Bijeenkomst 4, nog niet bekend

Utrecht najaar 2021:

Bijeenkomst 1, nog niet bekend 10:00-16:30
Bijeenkomst 2, nog niet bekend 10:00-16:30
Bijeenkomst 3, nog niet bekend 10:00-16:30
Bijeenkomst 4, nog niet bekend 10:00-16:30

Certificering

Je krijgt een bewijs van deelname voor de CPC Coaching indien je de opdrachten uit de verdiepings- en praktijkbijeenkomsten hebt afgerond.
Behaal je daarnaast het tentamen voor de theoretische module ‘Coaching: een psychologisch perspectief’, dan ontvang je voor deze module een afzonderlijk cursuscertificaat. Om de praktijkleergang met een voldoende af te sluiten is het dus niet noodzakelijk dat je het tentamen voor deze theoretische module hebt gehaald.

 

Inschrijven

 

  Volledige naam:

  Bedrijf:

  Straat/huisnr:

  Postcode/plaats:

  Telefoonnummer:

  Email:

  Bericht:

  Ik meld mij aan voor:Utrecht, startdatum 3 november 2020Utrecht,startdatum voorjaar (nog niet bekend)