Loading Content...

Psychologie van de organisatie-verandering

 

Effectief begeleiden van het menselijk aspect bij veranderprocessen in organisaties

Certified Professional Course: Psychologie van de organisatieverandering, in samen werking met de Open Universiteit. Een unieke samenvoeging van academische kennis en praktijkvaardigheden toegespitst op het effectief begeleiden van het menselijk aspect bij verandering in de organisatie.

IVM CORONA WORDT DIT PROGRAMMA IN 8 BIJEENKOMSTEN (IPV 4) ONLINE AANGEBODEN.

Organisaties zijn voortdurend in verandering. Soms is veranderen een kwestie van overleven, noodzakelijk vanwege toegenomen concurrentie, technologische ontwikkelingen, economische crises of veranderende wetgeving. Soms kiezen florerende en levensvatbare organisaties er bewust voor voortdurend te veranderen om zo te blijven groeien en bloeien.

Maar veranderen is niet eenvoudig. Vaak zijn veranderingsprocessen minder effectief dan gehoopt als gevolg van allerlei psychologische processen. Zo kunnen culturele en politieke factoren een rol spelen, maar ook persoonlijke factoren: bij medewerkers kan weerstand tegen de verandering ontstaan. Willen organisaties tijdens en na het veranderproces slagkrachtig blijven, dan zullen zij inzicht moeten hebben in de psychologie van organisatieverandering. In de Praktijkleergang Psychologie van organisatieverandering ontwikkelt u dit inzicht. Tevens leert u hoe u deze inzichten uit de Arbeids- & Organisatiepsychologie in de praktijk kunt toepassen. Bovendien wordt u gecoacht in uw persoonlijke effectiviteit bij het begeleiden van veranderingsprocessen.

 

Inhoud:

Vragen die aan de orde komen, zijn onder meer:

 • Welke soorten veranderingen zijn er en welke factoren leiden tot verandering?
 • Welke fouten kunnen tijdens veranderingsprocessen worden gemaakt?
 • Wat is het belang van culturele en politieke factoren in organisatieverandering? Hoe valt daarop in te grijpen?
 • Wat is het belang van psychologische aspecten, zoals emoties en weerstand, in veranderingsprocessen? Hoe kunt u daarop ingrijpen?
 • Wat is de rol van zelfleiderschap bij het begeleiden van verandertrajecten? En hoe ontstaat verbinding tussen onder- en bovenstroom?
 • Wat is de kracht van goede communicatie?
 • Welke persoonlijke drijfveren brengt u mee naar het veranderingsproces; wat zijn uw kwaliteiten en valkuilen?

Deze centrale vragen worden in deze leergang benaderd vanuit zowel de arbeids- en organisatiepsychologie als de (coachings)praktijk. Juist deze combinatie zorgt voor een optimaal leerresultaat. Door middel van een theoretische onderbouwing willen we bereiken dat cursisten na afloop van de cursus vanuit een wetenschappelijke basis kunnen bijdragen aan het welslagen van veranderingen in organisaties en het welzijn van de betrokken medewerkers. Bovendien wordt tijdens de leergang een vertaalslag gemaakt naar de praktijk van de deelnemers. Hoe geeft u (bege)leiding aan de veranderingen in uw werkomgeving? Hoe zet u daarbij de eigen kwaliteiten en vaardigheden optimaal in?

 

Voor wie

De praktijkleergang is bedoeld voor eenieder die betrokken is bij verandering in zijn of haar organisatie: voor degene die zoekt naar een wetenschappelijke onderbouwing om met verandering om te gaan, die wil weten wat dit betekent voor de organisatie, voor de mensen die er werken, maar ook voor de veranderaar zelf. En voor degene die actief wil bijdragen aan het succes van een voorgenomen organisatieverandering. We denken daarbij aan bijvoorbeeld managers, projectleiders, teamleiders, HR-managers, procesmanagers, leidinggevenden, stafmedewerkers, organisatieadviseurs, coaches en loopbaanbegeleiders.

 

Opbouw

De praktijkleergang bestaat uit de theoretische module ‘Psychologie van de organisatieverandering’, ontwikkeld door de Open Universiteit. Daarnaast zijn er vier groepsbijeenkomsten, met een theorie- en een praktijkdeel. Deze bijeenkomsten worden verzorgd door de Open Universiteit en Kwatee Coaching en training. Tussentijds zijn er intervisiebijeenkomsten waarin deelnemers samen aan opdrachten werken en elkaar feedback geven. De groepsbijeenkomsten, de huiswerkopdrachten en de intervisiebijeenkomsten stellen u in staat om de verworven kennis en inzichten direct toe te passen. Daarnaast kunt u deelnemen aan een drijfverentest inclusief individuele rapportage. Deze test geeft u inzicht in uw persoonlijke voorkeuren en stijl.

 

Bijeenkomst 1

In het eerste blok maken deelnemers en docenten kennis met elkaar en met de veranderingen waarmee deelnemers te maken hebben. Er wordt ingegaan op de theorie over veranderen en op veelgemaakte fouten die de effectiviteit van veranderingstrajecten kunnen ondermijnen. In het coachingsgedeelte wordt aandacht besteed aan persoonlijk leiderschap, vanuit het idee dat leidinggeven aan en het begeleiden van verandering begint met leiding geven aan uzelf. Daarbij is niet alleen de bovenstroom maar ook de onderstroom relevant: hoe zorgen we ervoor dat deze in verbinding staan?

 

Bijeenkomst 2

Dit blok richt zich op de context van verandering. Een belangrijk aspect daarvan is de cultuur van de organisatie: wat is organisatiecultuur, hoe speelt deze een rol en hoe is deze te veranderen? Een ander aspect betreft de politieke arena waarbinnen veranderingen zich afspelen: welke partijen zijn machtig, welke coalities vormen zich? Als u binnen die context een veranderingstraject moet begeleiden, is het van belang dat u zich bewust bent van je eigen kwaliteiten en drijfveren en dat u leert om op verschillende niveaus te communiceren. Hieraan wordt in het coachingsgedeelte aandacht besteed.

 

Bijeenkomst 3

In het derde blok staan de reacties van de medewerkers op de werkvloer centraal. Organisatieveranderingen kunnen bij medewerkers – soms heftige – emoties losmaken, vooral als baanzekerheid en persoonlijke doelen in het geding zijn. Aandacht wordt gegeven aan factoren die bijdragen aan het ontwikkelen van een open houding ten aanzien van de verandering. Ook wordt gekeken hoe u het beste kunt omgaan met negatieve emoties, weerstand en slachtofferschap tijdens veranderingsprocessen. Deelnemers leren effectief om te gaan met dergelijke reacties, onder meer door het oefenen van coachingsvaardigheden.

 

Bijeenkomst 4

In het vierde en laatste blok worden de belangrijkste interventiestrategieën op een rijtje gezet. Aan de hand van de ingebrachte casussen wordt met behulp van het Canvas-model een analyse gemaakt en worden sterke punten en valkuilen geïnventariseerd. Ook wordt gekeken naar de toekomst van de organisatie: hoe zorgen organisaties ervoor dat de duurzame inzetbaarheid van hun medewerkers gewaarborgd blijft? Daarnaast wordt het persoonlijk leiderschap en begeleidingsstijl van deelnemers verder doorontwikkeld.

 

Literatuur en mediagebruik:

De theoretische module maakt gebruik van een boek en een digitale leeromgeving bestaande uit een informatiesite en een digitaal werkboek. Literatuur en mediagebruik zijn bij de cursusprijs inbegrepen.

 

Toelatingseisen:

Er gelden geen formele ingangseisen: de praktijkleergang doet geen beroep op specifieke voorkennis. Deelnemers moeten er wel rekening mee houden dat het een leergang is op hbo/wo-niveau. Passieve kennis van de Engelse taal is vereist voor het begrijpen van de studieliteratuur.

 

Studiebelasting:

De vier bijeenkomsten, die vereist zijn voor het behalen van een bewijs van deelname, nemen telkens 6 uur in beslag en 2 uur voorbereidingstijd. Daarnaast zijn er intervisie-opdrachten die uzelf inplant met medecursisten en oefengesprekken die u voert in uw dagelijkse praktijk. Indien u besluit om de theoretische module ‘Psychologie van organisatieverandering’ bij de Open Universiteit met een certificaat af te ronden, dient u rekening te houden met een bijkomende studiebelasting van 100 à 120 uur.

 

Groepsgrootte:

Twaalf tot zestien personen. Indien het maximaal aantal deelnemers is bereikt, kunnen wij u registreren voor een wachtlijst of een volgende inschrijfperiode.

 

Docenten:

De opleiding wordt begeleid door docenten van de Open Universiteit en praktijkbegeleiders van Kwatee:

 • dr. Karen van Dam en dr. Joris van Ruysseveldt | vakgroep Arbeids- & Organisatiepsychologie | Faculteit Psychologie en Onderwijswetenschappen | met internationale publicaties op het terrein van de psychologie van organisatieverandering;
 • Marjolein van der Maesen de Sombreff en Sander van der Sleen | samen ruim 30  jaar ervaring als coach, trainer en begeleider bij veranderprocessen.

 

Uw investering:

Het tarief voor deelname aan deze Certified Professional Course bedraagt € 1995,- excl. 21% btw. In dit bedrag is inbegrepen de persoonlijke drijfverentest (inclusief persoonlijke rapportage), het cursusmateriaal en lunch/drankjes tijdens de bijeenkomsten. Het cursusmateriaal bestaat uit: handboek, digitaal werkboek, toegang tot de digitale leeromgeving en een cursusmap met schrijfboekje.

Bent u reeds in het bezit van de theoretische module ‘Psychologie van organisatieverandering’, dan worden de reeds betaalde kosten hiervan in mindering gebracht op het totaalbedrag voor deze Certified Professional Course.

 

Klik hier voor meer informatie en inschrijven via de Open Universiteit.

 

Rooster en opleidingslocatie:

De theoretische module bestudeert u grotendeels zelfstandig in uw eigen omgeving. De vier verdiepings- en praktijkbijeenkomsten vinden plaats in Utrecht op een locatie die goed bereikbaar is per auto en met het openbaar vervoer.

DIT NAJAAR VINDT DEZE CERTIFIED PROFESSIONAL COURSE IVM CORONA ONLINE PLAATS!

Utrecht:

Najaar 2021

Bijeenkomst 1, nog niet bekend

Bijeenkomst 2, nog niet bekend

Bijeenkomst 3, nog niet bekend

Bijeenkomst 4, nog niet bekend

Voorjaar 2021

Bijeenkomst 1, nog niet bekend 10:00-16:30

Bijeenkomst 2, nog niet bekend 10:00-16:30

Bijeenkomst 3, nog niet bekend 10:00-16:30

Bijeenkomst 4, nog niet bekend 10:00-16:30

 

Certificering:

U krijgt een bewijs van deelname voor de praktijkleergang indien u de opdrachten uit de vier verdiepings- en praktijkbijeenkomsten heeft afgerond. Sluit u daarnaast de tentamenopdracht van de theoretische module ‘Psychologie van organisatieverandering’ met een voldoende af, dan ontvangt u een afzonderlijk, officieel cursuscertificaat van de Open Universiteit.

 

Meer informatie:

Als u nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met Marjolein van der Maesen de Sombreff of Sander van der Sleen. T | +31646081811/ +31681249496

 

  Volledige naam:

  Bedrijf:

  Straat/huisnr:

  Postcode/plaats:

  Telefoonnummer:

  Email:

  Bericht:

  Ik meld mij aan voor: Utrecht startdatum 5 november 2020Utrecht, startdatum (nog niet bekend) voorjaar 2021